Irti ECT-sopimuksesta! Ilmastoimia jarruttavaa ECT-sopimusta puolustavat väitteet eivät kestä lähempää tarkastelua.

ECT-sopimus on noussut otsikoihin Fortumin omistaman Uniper-yhtiön haastettua Alankomaat oikeuteen maan asettaman hiilikiellon vuoksi. ECT-sopimus on 1990-luvulta peräisin oleva energia-alan investointisopimus, joka antaa fossiiliyhtiöille mahdollisuuden nostaa korvauskanteita valtioiden välttämättömistä ilmastopäätöksistä. Tarkistimme sopimuksen puolesta esitetyt perustelut: ne eivät vakuuta.

Myytti nro 1: ECT-sopimus tuo ulkomaisia investointeja – myös uusiutuvaan energiaan

Väärin. ❌

ECT-sopimuksen väitetään tekevän valtiosta turvallisemman ja ennustettavissa olevan sijoitusympäristön. Sopimukseen sisältyy salainen välimiesoikeusmenettely, jonka avulla energiayhtiöt voivat haastaa valtion oikeuteen yhtiöiden voittoja uhkaavista ilmastotoimista.

Tutkimukset eivät kuitenkaan ole löytäneet näyttöä ECT-sopimuksen investointeja lisäävästä vaikutuksesta.1 2 3 Toimivampi ratkaisu valtioiden kannalta on luoda verokannustimia ja selvät tavoitteet puhtaan energian käytölle.

Myytti nro 2: ECT-sopimus auttaa torjumaan ilmastonmuutosta suojaamalla investointeja uusiutuvaan energiaan

Väärin. ❌

ECT-sopimuksen kannattajat puhuvat mielellään siitä, miten 60 % ECT-sopimuksen piirissä nostetuista kanteista tulee uusiutuvan energian yhtiöiltä.4 Se ei kuitenkaan tee ECT-sopimuksesta hyvää ilmastopolitiikan työkalua, sillä suurin osa sopimuksen piirissä olevista investoinneista on fossiilisia.5

Jos ECT-sopimusta jatketaan, fossiiliyhtiöt voivat jatkaa valtioiden haastamista oikeuteen kiireellisesti tarvittavista ilmastotoimista, kuten hiilivoimaloiden sulkemisesta. Arvioiden mukaan energiayhtiöille maksettavat korvaukset tulisivat olemaan yli tuhat miljardia euroa vuoteen 2050 mennessä.6 Esimerkiksi saksalainen RWE on hakenut Alankomailta 1,4 miljardin korvauksia, koska maa aikoo luopua hiilestä vuoteen 2030 mennessä.7 Myös Fortumin tytäryhtiö Uniper on haastanut Alankomaat oikeuteen samasta syystä.8

Myytti nro 3: ECT-sopimuksen uudistaminen korjaa sen ongelmat

Väärin. ❌

ECT-sopimusta vastustavan joukon kasvaessa sopimuksen kannattajat yrittävät uudistaa sopimusta “vihreäksi investointisopimukseksi”.9 Uudistus tekisi oikeusjuttujen nostamisesta vaikeampaa, ja helpottaisi valtioiden energiasiirtymää.10

Tosiasiassa uudistaminen edellyttäisi kaikkien jäsenvaltioiden yksimielistä hyväksyntää, minkä saavuttaminen on hyvin epätodennäköistä. Esimerkiksi Japani on ilmoittanut, ettei se suostu muutoksiin.11 Uudistus ei myöskään poistaisi fossiilisten polttoaineiden investointisuojaa, sillä energiayhtiöiden oikeus nostaa kanne valtiota vastaan säilyisi jopa vuoteen 2040 asti.12 Sijoittajien oikeudet eivät saisi olla tärkeämpiä kuin valtion oikeus säännellä ilmastolle haitallista toimintaa.

Myytti nro 4: ECT-sopimuksesta irtautuminen ei suojaa valtioita kalliilta oikeusjutuilta

Väärin. ❌

ECT-sopimuksen kannattajat väittävät, ettei valtioiden ole järkevää irtautua sopimuksesta niin sanotun raukeamislausekkeen vuoksi.13 Lauseke takaa energiayhtiöille oikeuden haastaa valtio oikeuteen jopa 20 vuotta sopimuksesta irtisanoutumisen jälkeen.

Tosiasiassa valtiot voivat merkittävästi vähentää uusien kanteiden riskiä irtisanomalla sopimuksen heti, sillä lauseke koskee vain ennen irtisanoutumista tehtyjä investointeja.14 Valtioille irtisanoutuminen on helppoa, ja järkevintä olisi koordinoitu irtautuminen usean maan kesken. Tällöin valtiot voivat ennen eroamista muodostaa keskenään sopimuksen, joka vähentää raukeamislausekkeen tehoa. Purkamalla sopimuksen maat ovat osa globaalia trendiä, jossa haitallisia investointisopimuksia perutaan enemmän kuin niitä luodaan.

Lähteet

1 Societal benefits and costs of International Investment Agreements A critical review of aspects and available empirical evidence

2 Does Investor Protection Increase Foreign Direct Investment? A Meta‐Analysis

3 Emerging Markets Outlook 2019. Energy transition in the world’s fastest growing economies.

4 Even more renewable energy investors rely on treaty protection: updated statistics of investment arbitration cases under the Energy Charter Treaty

5 The Energy Charter Treaty (ECT). Assessing its geopolitical, climate and financial impacts.

6 Modernisation of the Energy Charter Treaty – A Global Tragedy at a High Cost for Taxpayers.

7 Germany’s RWE uses Energy Charter Treaty to challenge Dutch coal phase-out

8 Miksi Suomi on mukana haastamassa toista EU-maata oikeuteen kivihiilen kieltämisestä? Fortumin ja Uniperin kanne nosti esiin ikivanhan sopimuksen

9 ECT Modernisation Perspectives: “Can the EU Make the ECT the Greenest Investment Treaty of them All?”

10 EU Treaty Proposal Constricts Rights Of Energy Investors

11 Japan blocks green reform of major energy investment treaty

12 EU text proposal for the modernisation of the Energy Charter Treaty (ECT)

13 New Challenges to the Liberal World Order: Reassessing Controversies Surrounding the Energy Charter Treaty

14 The Changing IIA Landscape: New Treaties and Recent Policy Developments