Espoo voi vapautua hiilestä – mutta milloin?

Paneelikeskustelu tilaisuudessamme Tulevaisuuden energiaa Espooseen 20.10.2016.

Hiilivapaa Espoo -kampanja, Espoon kaupunki ja Fortum järjestivät 20.10. keskustelutilaisuuden nimellä Tulevaisuuden energiaa Espooseen. Aihe selvästi kiinnosti, sillä tapahtumaa varten varattu Albergan kartanon Holvikellari tuli täyteen ja keskustelu kävi niin vilkkaana, etteivät kaikki halukkaat ehtineet ääneen.

Tilaisuuden juonsi ansiokkaasti Demoksen Tuuli Kaskinen. Avauspuheenvuoron käytti Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja (vihr) ja Kestävä kehitys -ohjelman puheenjohtaja Sirpa Hertell, joka johdatteli Espoon kaupungin juuri asettamiin ilmastotavoitteisiin. Laajempi katsaus ilmastonmuutoksen ja politiikan tilanteeseen saatiin Sitran Janne Peljon puheenvuorossa, joka osoitti, kuinka valtava kiire päästövähennystoimilla Suomessa ja koko maailmassa on. Toisaalta näkymissä on, että toimet voivat samalla luoda kaupungeille myös myönteisiä talousvaikutuksia.

Pasi Laitala, Espoon kestävän kehityksen johtaja, esitteli puheenvuorossaan kaupungin tahtotilaa. Espoon tavoite on toimia aiheen parissa entistä aktiivisemmin, jotta päästöjä ei enää syntyisi. Tämän vuoksi kaupunki onkin aloittanut neuvottelut Fortumin kanssa sen suunnittelemiseksi, kuinka kestävään energiantuotantoon käytännössä siirrytään. Kehitysjohtaja Niko Wirgentius Fortumilta vakuutti, että Fortum on sitoutunut hiilestä luopumiseen vuoteen 2030 mennessä.

Espoon Asuntojen toimitusjohtaja Seppo Kallio kertoi yhtiön toimista mm. energiatehokkuuden edistämiseksi ja julkisti, että yhtiö on päättänyt siirtyä käyttämään kiinteistöissään EKOenergia-merkittyä sähköä.

Omassa esityksessään Hiilivapaa Suomi -kampanjan koordinaattori Hanna Hakko kertoi kivihiilestä luopumisen kiireellisyydestä: ilmastotieteen suosituksiin nojaten kampanja on asettanut tavoitteeksi, että hiilen polttamisen pitäisi loppua Suomessa ja Espoossa jo vuonna 2020.  Lisäksi kampanja esitteli esimerkkejä siitä, millä käytännön toimilla tavoite voitaisiin saavuttaa.

Loppuvaiheen paneelikeskusteluun liittyivät edellisten puhujien ohella Kokoomuksen valtuutettu Mikko Peltokorpi ja Sosialidemokraattien varavaltuutettu Jarkko Rahkonen. Myös yleisö osallistui keskusteluun runsain kommentein ja kysymyksin.

Tilaisuuden osallistujien kesken näytti vallitsevan yhteisymmärrys siitä, että ilmastonmuutoksen uhka tulee ottaa vakavasti, ja että kivihiilestä on myös Espoossa siirryttävä kestävämpiin energiantuotannon muotoihin ja energian säästöön. Täyttä yhteisymmärrystä muutoksen aikataulusta ei vielä saatu aikaan, mutta keskustelu uusien investointien vauhdittamisesta jatkuu. Seminaarin lopussa syntyikin jo puhetta jatkotilaisuudesta, jossa paneuduttaisiin vielä konkreettisemmin energiaratkaisuiden vaihtoehtoihin ja käytännön toteutukseen.

Hiilivapaa Espoo -kampanja kiittää järjestäjiä, puhujia ja osallistuja hienosta tilaisuudesta – toivottavasti keskustelu jatkuu!

  • Tilaisuuden esitykset voi ladata täältä.
  • Tilaisuus pyrittiin lähettämään Facebook-livessä, mutta valitettavasti yhteysongelmien takia taltionti ei kata koko tilaisuutta. Osat ovat katsottavissa Facebookissa täällä ja täällä.