Kirjepohja suursijoittajalle

Hyvä —,

olen syvästi huolissani Fortumin toiminnan ilmastoriskeistä. Fortum ei ole linjannut toimintaansa Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi, ja suunnittelee uusia investointeja fossiiliseen kaasuun. Lisäksi Fortumin omistama Uniper haastaa Alankomaat oikeuteen kivihiilikiellosta, ja jarruttaa siten välttämättömiä ilmastotoimia.

Myös kansainväliset suursijoittajat ovat ilmaisseet huolensa. BlackRock äänesti vuoden 2020 yhtiökokouksessa vastuuvapauden myöntämistä vastaan vastalauseena kasvaneelle hiiliriskille Fortumin ostettua Uniperin. Myös joukko Climate Action 100+ -koalition sijoittajia vaati viime vuonna Fortumilta selvitystä, miten yhtiön nykyiset toimet sovitetaan yhteen Pariisin sopimuksen tavoitteiden kanssa. Sijoittajakoalitio julkaisi hiljattain arvion kohdeyritystensä ilmastotoimista, minkä mukaan Fortumilla on vielä paljon parannettavaa ja Uniper sai energiayhtiöistä jopa huonoimman arvion.

Fortumin suuromistajana voitte torjua ilmastokriisiä aktiivisella omistajuudella. Lähettäkää viesti Fortumin johdolle, etteivät ilmastotavoitteet riitä. Äänestäkää yhtiökokouksessa hallituksen vastuuvapauden myöntämistä vastaan.

Ystävällisin terveisin,
[oma nimesi]

→ Katso osoitteet