Kirjepohja suursijoittajalle

Hyvä —,

olen syvästi huolissani Fortumin tytäryhtiön Uniperin toimista Euroopassa. Ilmastokatastrofin uhatessa uuden Datteln 4 -hiilivoimalan avaaminen Saksassa ja Hollannin haastaminen oikeuteen kivihiilikiellosta on puhdasta järjettömyyttä ja antaa väärän viestin koko muulle maailmalle. Kirjoitan teille, koska olette merkittävä Fortumin osakkeenomistaja. Suomalaisilla institutionaalisilla sijoittajilla voisi olla käänteentekevä vaikutus Fortumin toimintamalleihin.

Pyydän teitä:

    • vaatimaan yhtiön johdolta julkisen varmistuksen siitä, että Fortumin ja Uniperin hiilivoimalat ajetaan alas – ei myydä – ennen ilmastotieteen vaatimaa takarajaa, eli vuoteen 2030 mennessä. Tämän lisäksi sijoittajien tulisi julkisesti vaatia, että Fortum estää tytäryhtiötään Uniperia haastamasta Hollantia oikeuteen maan hiilikieltolain takia.
    • ottamaan viipymättä käyttöönne Europe Beyond Coal -suositusten mukaisen hiilipolitiikan. Hyvä hiilipolitiikka yhdistää divestoinnin, eli sijoitusten poisvetämisen fossiilisista omistuksista, ja aktiivisen omistajuuden, joka on tavoitteiden osalta avointa ja julkista.

Ystävällisin terveisin,
[oma nimesi]

→ Katso osoitteet