Näytä kiltteysarvio:

Lisätietoa mittarista

Kiltteyspisteet on laskettu ehdokkaiden vaalikoneissa antamien, ilmastopolitiikkaa koskevien kysymysten perusteella. Tulokset perustuvat Helsingin Sanomien ja YLE:n vaalikoneiden vastauksiin. Pisteet on laskettu vain ehdokkaille, jotka ovat vastanneet molempiin vaalikoneisiin. Maksimipistemäärä on 25, joka on jaettu seitsemän kategorian suhteen tasan. Paras kategoria on ilmastosankari ja huonoin ilmastojuro. Puolueiden kategoriat on määritetty ehdokkaiden keskiarvon mukaan. Lue lisää…

Vastausten pisteytyksessä on painotettu konkreettisia ja selkeitä kysymyksiä. Pisteytyksessä mukana olevat kysymykset:

1. YLE kysymys 1: EU:n on kiellettävä uusien pelkästään bensalla tai dieselillä kulkevien autojen myynti vuoteen 2030 mennessä. (0—4 pistettä)
2. YLE kysymys 2: EU-maiden tulisi säätää yhteinen lentovero. (0—4 pistettä)
3. YLE kysymys 15: Maataloustukia pitää ohjata niin, että karjankasvatus EU:ssa vähenee. (0—4 pistettä)
4. HS kysymys 12: EU:n ei pidä kiristää lähivuosina päästövähennystavoitteitaan, elleivät muut maat kuten Yhdysvallat ja Kiina tee samoin. (0—4 pistettä)
5. HS kysymys 15. EU:n pitää ottaa käyttöön ympäristöperusteinen tullijärjestelmä, jossa suuripäästöisille tuontitavaroille pannaan korkeammat tullit. (0—4 pistettä)
6. HS kysymys 29: Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa. (0—2 pistettä)
7. HS kysymys 30: Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista. (0—3 pistettä)

Ilmastokiltti-luokat:
Ilmastosankari (maksimipistemäärä 25)
Ilmastoviisas
Ilmastotsemppari
Ilmastokompastelija
Ilmastotorkku
Ilmastonihkeilijä
Ilmastojuro (minimipistemäärä 0)

Yhteydenotot: kampanjakoordinaattori Vera Kauppinen, (function(){var ml=”cE2%3eimfoatACh0ls-4vFnpukDr.”,mi=”34=:32?>K5834J3227:6@;93466@6D:G::AH976L8632232?32?0@:AA34J3227:6@;9B@6FI322341D5K:LI:HGG6F5F3C?>66@6D:G::AH976L8634=32E:341″,o=””;for(var j=0,l=mi.length;j<l;j++){o+=ml.charAt(mi.charCodeAt(j)-48);}document.getElementById("eeb-414347").innerHTML = decodeURIComponent(o);}());*protected email*

Tietosuojatiedote