Espoo suuntaa irti hiilestä – uusi polku Suomenojan sulkemiseen

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Tulevaisuuden energiaa Espooseen 2.0 -tilaisuudessa 31.5.2017

Joukko Espoon energiatulevaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä kokoontui keskiviikkona 31.5. Aalto Design Factorylle keskustelemaan siitä, miten Espoo voisi lähitulevaisuudessa toimia ilman kivihiiltä. Haaste ei ole aivan vähäpätöinen – vielä viime vuonna 54 % Espoon kaukolämmöstä tuotettiin kivihiilellä. Myös fossiilisella maakaasulla on ollut edelleen merkittävä osuus, vaikka uusiutuvien hyödyntämisessä on aivan viime vuosina otettu Espoossa askeleita eteenpäin.

Tilaisuuden järjestäjien – Hiilivapaa Espoo -kampanjan, Espoon kaupungin ja Fortumin – yhteinen näkemys on kuitenkin ollut jo jonkin aikaa se, että ilmastonmuutoksen torjumiseksi fossiilisista on päästävä eteenpäin. Tilaisuuden tavoitteena oli tuoda esiin käytännön vaihtoehtoja vision toteuttamiseksi.

Keskustelun avasi Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, joka kertoi Espoon kaupungin tähänastisista saavutuksista kestävyyden tavoittelussa ja kannatti kaupungille ja Fortumille yhteistä tavoitetta hiilineutraalisuudelle.

Valtiovaltaa tilaisuudessa edusti ulkomaankauppa- ja kehitysministeri sekä tuore Espoon kaupunginvaltuutettu Kai Mykkänen (kok.), Puheessaan Mykkänen kehotti Espoota tavoittelemaan edelläkävijyyttä – ei pelkästään oman hiilijalanjäljen vähentämiseksi, vaan myös Suomen positiivisen ilmastokädenjäljen kasvattamiseksi. Mykkänen piti esillä myös hallituksen suunnittelemaa kivihiilen kieltämistä lailla vuoteen 2030 mennessä, sekä ehdotuksia eurooppalaisen päästökaupan toiminnan parantamiseksi.

Kiinnostavimmat uutiset kuultiin Espoon kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitalan ja Fortumin kehitysjohtaja Niko Wirgentiuksen esityksessä, jossa avattiin kaupungin ja yhtiön energiayhteistyötä ja Fortumin uusimpia investointisuunnitelmia. Fortumin aiemmin keväällä esittelemät skenaariot ovat nyt kiteytyneet yhdeksi poluksi kohti hiilivapaata Espoota ja Suomenojan hiilivoimalan korvaamista:

Fortumin 31.5. julkaisema skenaario hiilineutraalista kaukolämmöstä.

 

Kuvan ylärivin biohankkeet ovat sellaisia, joiden toteuttamiseen Fortumilla on selvät valmiudet. Alarivin hankkeiden toteutuminen puolestaan on toivottavaa, mutta vielä epävarmaa. Onnistuessaan ne voisivat korvata ylärivin hankkeita.

Hiilivapaa Espoo -kampanjan näkemyksiä avasi kampanjakoordinaattori Hanna Hakko. Kampanjan keskeinen kritiikki liittyy biomassan suureen osuuteen suunnitelmissa. Julkisessa keskustelussa ja tutkijoiden puheenvuoroissa on viime aikoina esitetty runsaasti huolestuneita näkemyksiä metsäenergian ilmasto- ja luontovaikutuksista (ks. esim. HS 23.5.: Ilmastopaneeli: Hallituksen kaavailemat metsien lisähakkuut kasvattaisivat päästöjä), eikä näiltä ongelmilta Fortuminkaan skenaario välty. Toinen huoli liittyy investointien tahtiin: vaikka Fortum on varautunut etenemään jo lähivuosina, jää tahti silti hitaammaksi kuin ilmastotutkijat suosittelevat.

Skenaariosta ei myöskään selviä energiantuotannon kokonaismäärä, eikä energiatehokkuuden osuutta ei ole eksplisiittisesti arvioitu. Kampanjan mielestä kunnianhimoisia lisätoimia energiatehokkuuden edistämiseksi tarvitaan, jotta energiajärjestelmä voidaan toteuttaa mahdollisimman kestävästi. Lisäksi esimerkiksi hukkalämpökohteiden kartoitusta ja käyttöönottoa olisi syytä aikaistaa, samoin kuin muidenkin kestävämpien uusiutuvan energian muotojen osalta.

Fortumin esitystä kommentoi myös professori Mikko Jalas Aalto-yliopistolta. Jalas muistutti, että edelläkävijyys ei säily, vaan vaatii jatkuvia panostuksia kohti uusia ratkaisuja. Keskeinen tulevaisuuden suunta onkin todennäköisesti ns. “post-fire”, eli polttamiseen perustuvan energiantuotannon jälkeinen maailma.

Yhteenvetona tilaisuuden keskusteluista voi todeta, että lopullinen visio hiilivapaasta Espoosta ei ole vielä valmis. Viime vuosina on tapahtunut paljon hyvää kehitystä, ja polku tulevaan on alkanut hahmottua. Kivihiilen korvaamisessa tullaan varmasti onnistumaan, mutta keskustelu edistyksen tahdista ja käytännön ratkaisuista jatkuu sitä mukaa, kun edistysaskeleita otetaan ja uusien ratkaisujen, kuten geotermisen energian kanssa päästään eteenpäin. Lisätekemistä riittää paljon esimerkiksi energiatehokkuuden ohella myös kiinteistökohtaisten energiantuotantotapojen ja lämmön ja sähkön varastoinnin parissa. Positiivista on, että kunnianhimoisten ratkaisujen löytämiseen on monien tahojen jakama yhteinen tahtotila. Tästä on siis hyvä jatkaa!

Kuvia tapahtumasta:

Espoon kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala.
Hiilivapaa Suomi -kampanjan koordinaattori Hanna Hakko.
Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön toimitusjohtaja Tiina Kähö, ulkomaankauppa ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) ja kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.
Aalto-yliopiston professori Mikko Jalas.
Hiilivapaa Espoo -aktiiveja.

Katso tapahtuman taltiointi:

Hiilivapaa Suomi -kampanjan esitys

Fortumin esitys

Tule mukaan rakentamaan hiilivapaata Espoota!

Hiilivapaa Espoo -kampanja pyörii vapaaehtoisten kuntalaisten voimin. Haluatko tulla mukaan edistämään Espoon tietä kohti kestävää energiatulevaisuutta? Ilmoittaudu kampanjan vapaaehtoiseksi!