ECT-sopimus estää ilmastotoimia

ECT-sopimus on tehokkaita ilmastotoimia estävä muinaisjäänne.

Julkaisimme Euroopan Maan ystävien (FoEE) raportin, jossa listataan 10 syytä, miksi ECT-sopimus on haitallinen ja EU:n sekä sen jäsenvaltioiden on irtauduttava siitä heti. Mikä on tämä salamyhkäinen ilmastotoimia estävä sopimus? Euroopan Maan ystävien kauppa-asiantuntija Thomas Dauphin kertoo, miksi tämä vähän tunnettu energia-alan kauppasopimus uhkaa ilmastokriisin ratkaisua.

Me ilmaston ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta toimivat aktivistit teemme tällä hetkellä kaikkemme estääksemme hallituksia ojentamasta valtavia pelastuspaketteja saastuttaville teollisuudenaloille. Eurooppa pyrkii saamaan talouden jälleen käyntiin koronakriisin jälkeen, ja hallitukset ja EU:n instituutiot ovat sitoutuneet elvyttämään taloutta jättisummilla yhteiskuntien varoista. Meillä on nyt historiallinen tilaisuus jälleenrakentaa yhteiskuntamme paremmiksi ja toteuttaa oikeudenmukainen siirtymä kohti välttämätöntä puhtaan energian tulevaisuutta.

Monet saastuttavat teollisuudenalat, kuten autovalmistajat ja lentoyhtiöt haluavat kuitenkin ennen kaikkea säilyttää liiketoimintansa entisellään – business-as-usual. Se on takuuvarma keino syventää ilmastokriisiä. Hallitusten vihreistä kannanotoista huolimatta suuryritykset ovat toistaiseksi onnistuneet saamaan tukirahaa ilman ilmastoehtoja.

Energiasektori on ilmaston kannalta kaikkein haitallisin. Saastuttavilla energiayhtiöillä on käytössään tehokas työkalu, jonka avulla ne voivat pitää liiketoimintansa entisellään. Kyseessä on huonosti tunnettu kauppasopimus, energiaperuskirjasta tehty sopimus eli ECT-sopimus, josta on muodostumassa yhä merkittävämpi este ilmastotoimille.

Järjenvastainen sopimus auttaa suursaastuttajia nettoamaan edelleen fossiilisten polttamisella

ECT-sopimus on ilmastotoimien suurin este, josta kukaan ei ole koskaan kuullut. Se on 1990-luvulta peräisin oleva kauppasopimus, joka antaa oikeuksia ja takuita energiasektorin sijoittajille. Käytännössä se edistää lähinnä fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

ECT-sopimus on ilmastotoimien suurin este, josta kukaan ei ole koskaan kuullut.

Tämä huonosti tunnettu kauppasopimus tarjoaa energiayhtiöille mahdollisuuden nostaa kanteita hallituksia vastaan liike-elämän puolta pitävissä salaisissa tuomioistuimissa eli välimiesoikeudessa. Sopimuksen avulla energiayhtiöt pystyvät hyökkäämään sellaista politiikkaa vastaan, joka saattaisi huonontaa niiden tuottoja. Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi saastuttavan energian alasajo tai fossiilivoimaloiden sulkeminen.

Jos energiayhtiöt voittavat tuomioistuimessa, valtiot joutuvat maksamaan niille korvauksina jopa miljardien eurojen edestä yhteiskunnan varoja – vaikka tämä on räikeässä ristiriidassa ilmastokriisin vaatimien toimien kanssa.

ECT-sopimuksen uhka vaanii päättäjiä aina seuraavan nurkan takana

On helppoa ymmärtää, miten haitallinen tämä sopimus on turvallisuushakuisten hallitusten kannalta. Fossiilittomaan energiajärjestelmään siirtyminen on huimaava haaste, joka vaatii poliitikoilta mullistavia toimia ja rohkeita muutoksia säädöksiin ja lainsäädäntöön. Meidän on lyhyessä ajassa purettava fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiajärjestelmä ja korvattava se nopeasti yhteisöjen kokonaan tuottamalla uusiutuvalla energialla.

ECT-sopimus muodostaa nk. ”regulatory chill” -vaikutuksen lainsäädäntöön: ilmastotoimia estetään, vesitetään tai hylätään siinä pelossa, että ne johtavat miljardien eurojen kanteeseen. Niin kauan kuin ECT-sopimus on voimassa, se on uhka, jonka realisoitumista päättäjät joutuvat pelkäämään.

Tilanne voi kuulostaa epärealistiselta, mutta se on ikävä kyllä täyttä totta jo nyt. Fossiilialan yritykset ovat jo pyrkineet puuttumaan Ranskan ja Alankomaiden ilmastolainsäädäntöön. Monet muut ovat hyödyntäneet sopimusta kyseenalaistaakseen ympäristöstandardeja tai pyrkimyksiä palauttaa energian jakelu julkiseen hallintaan tai säännellä energian hintoja (ks. raportin ruudut 1 ja 3).

Edessä häämöttää paljon kanteita ilmastotoimia vastaan

Yritykset ovat toistaiseksi hyödyntäneet ECT-sopimusta ainakin 128 kertaa nostaakseen kanteita valtioita vastaan (tapauksista ei tarvitse ilmoittaa julkisesti, joten luku perustuu saatavilla oleviin tietoihin). Näiden kanteiden seurauksena välimiesoikeusistuimet ovat myöntäneet energia-alan sijoittajille 52 miljardin Yhdysvaltain dollarin korvaukset, ja korvaussumma saattaa kasvaa jopa 32 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla, jos kanteiden nostajat voittavat kaikki meneillään olevat tapaukset. Miljardien suuruiset summat julkista rahaa siis valuvat sijoittajien taskuihin sen sijaan, että niillä tuettaisiin esimerkiksi oikeudenmukaista energiasiirtymää lähivuosina. Kun hallitukset tehostavat ilmastotoimiaan, kanteiden määrä tulee todennäköisesti vain kasvamaan. Energiasiirtymää saattaa uhata yritysten taholta tulevien hyökkäysten aalto.

Miljardien suuruiset summat julkista rahaa siis valuvat sijoittajien taskuihin sen sijaan, että niillä tuettaisiin esimerkiksi oikeudenmukaista energiasiirtymää lähivuosina.

Juuri nyt tällaisia huimia summia yhteiskunnan varoja tarvitaan kipeästi terveydenhuollon rahoittamiseen sekä oikeudenmukaisen ja vihreään elvytykseen – ei täyttämään saastuttavien energiayhtiöiden taskuja kyseenalaisena korvauksena lyhytnäköisistä riskisijoituksista.

ECT-sopimuksesta päästävä eroon NYT

ECT-sopimus on järjetön. Ilmastopuheistaan huolimatta EU:n ja jäsenmaiden päättäjät eivät vaikuta vielä ymmärtäneen sopimuksen potentiaalia tuhota ilmastotoimia vaan osallistuvat pitkälliseen prosessiin sopimuksen ”modernisoimiseksi” (käytännössä säilyttämiseksi).

Ilmastonäkökulmasta ehdotetulla uudistuksella ei ole mitään mahdollisuutta onnistua: siinä ei oteta tässä kirjoituksessa mainittuja keskeisiä ongelmia lainkaan huomioon. Uudistaminen edellyttäisi myös kaikkien ECT-sopimuksen jäsenvaltioiden yksimielistä päätöstä, jonka saavuttaminen on erittäin epätodennäköistä. Sopimuksen puolustajat väittävät, että uudistamisprosessi vaatisi enemmän aikaa. Ilmastohätätila on kuitenkin tässä ja nyt – aikaa ei todellakaan ole.

Tiedämme, millaiset toimet ovat tarpeen, jotta fossiilisista polttoaineista luovutaan ja planeetta pystytään pitämään elinkelpoisena. ECT-sopimuksesta eroon pääseminen on yksi näistä toimista.

Siksi 278 organisaatiota vaatii EU:ta ja hallituksia irtautumaan ECT-sopimuksesta tai purkamaan sen yhteistuumin. Vaatimus on toistaiseksi sivuutettu. On aika tehdä yhteistyötä ja ylittää tämä este yhdessä!

Lue ”10 syytä, miksi EU:n ja hallitusten on irtauduttava ECT-sopimuksesta” -raportti

10 syytä, miksi EU:n ja hallitusten on irtauduttava ECT-sopimuksesta